algemeen

Zondag 14 jan.: Minister Cora van Nieuwenhuizen bij Spraakvermaak.

02-01-2018

De ministers van Rutte III zitten nog in de zgn. eerste 100 dagen, een voor een hebben ze (als minister) hun debuut gemaakt in de Tweede Kamer, hier en daar is een al werkbezoek afgelegd en verder zijn ze ‘het land’ nog maar nauwelijks in geweest. Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat, geeft op zondag 14 jan. het goede voorbeeld en gaat het land in. Waar kun je beter terecht dan bij zondagmiddagcafé Spraakvermaak?  Ook Wim Geerts, secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie,  komt naar Terheijden. Gemeentesecretaris Cor Smits is zondagmiddag als gastpresentator de steun en toeverlaat van Dik van Beest.

 

 

Leefbaarheid en bereikbaarheid.

Cora van Nieuwenhuizen is sinds 26 oktober de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Haar ministerie zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Cora van Nieuwenhuizen staat bekend als kordaat, pragmatisch en toegankelijk. Bij haar benoeming verwoordde ze haar ambities als volgt: ‘Ik  heb affiniteit met de onderwerpen op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat. Wat we hierop doen, raakt de toekomst van ons allemaal. Mobiliteit draagt niet alleen bij aan de economie, maar ook aan ons welzijn. Het gaat er om dat we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Een goede mobiliteit is belangrijk, zodat we onze boterham kunnen verdienen en elkaar kunnen ontmoeten. Ik kijk er dus erg naar uit om als minister aan het werk te gaan.’

Verhaal en missie.

Een man met een verhaal en een missie, zo kun je Wim Geerts -geboren en getogen in Made- het best omschrijven. Geerts ging na de middelbare school (Dongemond College)  Engelse Taal en Cultuur en Mensenrechten studeren aan het Boston College en de Radboud Universiteit Nijmegen. Was leraar Engels, ging werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, werd gedetacheerd in Singapore, was hoofd van de missie op de Nederlandse ambassade in Washington D.C. en vervolgens ambassadeur in Canada.  Wim Geerts werd in 2013 de rechterhand van minister Frans Timmermans op Buitenlandse Zaken, in juni 2016 volgde zijn benoeming tot secretaris-generaal van Defensie, de hoogste ambtenaar in de organisatie. Voor Wim Geerts is één voorzet van het presentatie-duo voldoende om zijn verhaal te doen.

 

Buddy to Buddy.

Anne van Engelen en Hannah Wiersinga zitten op de bank bij Tim en Arjen. Zij hebben – als studenten van Avans Hogeschool- in Breda Buddy to Buddy  projecten opgericht. Een geweldig initiatief dat Bredase statushouders helpt te integreren. Inmiddels zijn ze in de Baroniestad een van de belangrijkste partijen in het proces om statushouders wegwijs te maken in Nederland.

 

De R&B Band verzorgt de muzikale onderdelen. Bekende Terheijdense muzikanten maken deel uit van deze 7-mans formatie: Cor Vissers (zang), Judo Rasenberg (keyboards) en  Alex Broekaart (gitaar). En verder bestaat de Band uit Ad Zandbergen (bas), Stan van Weesenbeek (drums), Johan Akkermans (akoestisch gitaar) en Peter van der Veen (sologitaar en steelgitaar).

18 in 2018.

Mirjam Schrauwen ging, samen met Petra Kimmel en Theo den Exter,  op zoek naar jongeren die in 2018 18 jaar worden. Piet Verheijen uit Terheijden maakt zijn debuut als columnist bij Spraakvermaak. Piet werkte (op 2 stakingsdagen na) 40 jaar in het basisonderwijs, houdt van sporten en van reizen en fietst jaarlijks zo’n 7000 km. In plaats van Kerstwensen schrijft Piet elk jaar een Kerst- en Nieuwjaarsverhaal voor vrienden en bekenden. Mogelijk verrast hij de zaal met een geheel eigen kijk op 2018. En net na de feestdagen spelen we een speciale quiz met diëtist Renate van Riet (van diëtistenpraktijk Renate van Riet) en gewichtscoach Michelle Guit (van Mooi Slank afvallen en gewichtsbeheersing).

Zondag 14 januari: Spraakvermaak afl. 66, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal open om 13.30 uur, ingang zoals gebruikelijk via het café. Dik van Beest opent om 14.30 uur het programma, rond 16.30 uur sluit Mix af met het Spraakvermaaklied, de humoristische terugblik op het programma. Na afloop zorgt de R&B Band nog voor muzikaal vermaak.