10/01/2010 – Gladheid en geiten bij Spraakvermaak

TERHEIJDEN – Glijdend door de gladde straten van de gemeente Drimmelen hadden zo’n 250 mensen de weg weten te vinden naar Ons Thuis voor de vijftiende aflevering van Spraakvermaak.

bbblbbbr
330
329
328
327
326
325
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
341
340
339
338
337
336

De gladheid was meteen ook het eerste onderwerp van deze zondagmiddag: wethouder Marijke Vos legde namens haar collega Jan de Jong -die elders verplichtingen had- uit wat het gladheidbestrijdingsbeleid van de gemeente Drimmelen inhoudt. ‘In woonstraten wordt niet gestrooid en op fietspaden ook niet. Dat is het beleid dat we zo afgesproken hebben. De combinatie zoals nu, met veel sneeuw en aanhoudende vorst komt ook niet zo vaak voor, vaak is het of het een of het ander. We zullen zeker evalueren en wellicht het beleid aanpassen.’ Dat zei ze op de vraag waarom er bijvoorbeeld in Breda wel op fietspaden gestrooid wordt. Uitvloeisel van dat beleid is ook dat de gemeente niet aansprakelijk is als iemand een botbreuk oploopt op een plaats waar niet gestrooid is. Vos vindt het ook niet zinvol om weer in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen dat mensen verplicht hun stoep schoon moeten houden. ‘Dat kun je niet handhaven, dus dan is de regel onzin. Maar mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.’

Vos werd ondervraagd door Dik van Beest en gastpresentator Arthur Smits. De oud-CAB-wethouder vond de uitspraak van de huidige CAB-wethouder Jan van Meggelen, eerder in Spraakvermaak dat hij wel lijsttrekker is, maar geen raadslid wil worden, ‘niet zo handig, maar wel helder. Je weet waar je aan toe bent.’ Smits wilde niet ingaan op het gerucht dat hij wethouder wordt als Van Meggelen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aftreedt halverwege de volgende zittingsperiode. ‘Maar het gaat wel goed in deze coalitie. Dan ligt het in de rede dat die in deze samenstelling doorgaat, mits de verkiezingsuitslag dat toelaat’, zei Smits.

Gastcolumnist Mariet Bakx nam 2009 nog eens door, met het rookverbod, de Mexicaanse griep en de plastic inzameling, alles voorzien van grappige foto’s en cartoons. Natuurlijk kwam ook de zorg voor ouderen aan bod. Ze hoopt dat de gemeente het geld dat over is van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning daaraan gaat besteden.

De quiz werd gespeeld tussen de voetbalvoorzitter Pierre van der Korput van VCW en Jan Kwaaitaal van Madese Boys. Zij mochten stevig aan de bak in de winterstop. Van der Korput won met 4-3 de Spraakvermaak-trofee.

Op het Pontje stonden niet alleen Angelina Schets en haar gast Hennie Thijssen, maar ook diens slechtvalk. De valkenier vertelde uitgebreid en boeiend over zijn hobby.

Johan van der Vlist maakte zich in zijn column kwaad over sla. En hoewel hij geen konijn is, heeft hij misschien toch wel een beetje van een oude bok!

Hoofdgast Onno Hoes ging in op zijn werk als gedeputeerde (zeg maar wethouder) van de provincie Noord-Brabant. Een van de onderwerpen die ter sprake kwam was de Q-koorts. ‘Je kunt veel oplossen met techniek zoals luchtwassers, maar overal waar grote groepen mensen en dieren dicht op elkaar zitten, is op een bepaald moment de grens bereikt. Geiten worden nu geruimd en er is een bouwstop voor stallen aangekondigd, maar als je niet meer maatregelen neemt, wordt het alleen maar erger.’ Over welke maatregelen dat zijn, liet hij zich niet uit: ‘Dat gaan we de komende maanden in de provincie met elkaar bepalen.’

Ook het fenomeen provincie kwam aan bod. Hoes verwacht dat de bestuurslaag provincie wel blijft bestaan, maar dat sommige taken afgestoten zullen worden. ‘De waterschappen kunnen bijvoorbeeld taken helemaal op zich nemen, gemeenten zullen taken van de provincie overnemen. Maar provincies blijven wel nodig, want anders valt er een gat tussen de landelijke en de lokale overheden.’

Hoes blikte ook nog vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard is de VVD’er blij dat de landelijke peilingen een stijgende lijn laten zien voor de liberalen. Hij verwacht dat ook terug te zien bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor wat betreft het Spraakvermaak-publiek geldt dat in ieder geval wel. De poll liet zien dat de VVD in de gemeente Drimmelen op zo’n achttien procent van de stemmen komt. Grote winnaar blijft de LHB, die 34 procent van de deelnemers aan de poll achter zich weet. Geheel in lijn met de eerdere Spraakvermaak-peilingen, blijven CDA, CAB en PvdA achter en wint Groen Drimmelen/D66.

Muziek was er tussendoor en na afloop van de jonge zangeres Anique Toebak, die op gitaar begeleid werd door Dirk Busio. Zoals gebruikelijk zongen De Sox hun actuele slotlied.

 

De foto’s zijn gemaakt door Tien Mureau