algemeen

Oproep aan wie de seizoenkaarten bij de kassa kocht

10-07-2020

Zoals al eerder gemeld, heeft Spraakvermaak waarschijnlijk het komend seizoen te maken met beperkingen door het coronavirus. Door de 1,5-metermaatregel kunnen we aanzienlijk minder bezoekers bij onze shows ontvangen.
Om toch alle seizoenkaarthouders in de gelegenheid te stellen tenminste één en mogelijk meerdere shows bij te wonen, moeten seizoenkaarthouders zich vanaf oktober per aflevering aanmelden. We zullen ervoor zorgen dat de verdeling van de zitplaatsen eerlijk verloopt.
Daarom hebben we gegevens nodig van mensen die hun seizoenkaart bij de kassa hebben gekocht. We vragen hen

  • Naam
  • Adres
  • Postcode / Woonplaats
  • Emailadres
  • Aantal seizoenkaarten in uw bezit

door te geven aan onze penningmeester

Dat kan per mail: rvanbokhoven@hotmail.com
Of per post:
René van Bokhoven
Ravensnest 14
4844 TT Terheijden
(06) 15 36 28 92

Daarnaast willen we het mogelijk maken dat mensen die niet naar Ons Thuis kunnen/willen komen, Spraakvermaak thuis kunnen volgen via een live-stream. Voor seizoenkaarthouders is dit gratis. Mensen die geen seizoenkaart hebben, zullen een kleine vergoeding betalen.

We houden u op de hoogte!